LNG ( Likit Doğal Gaz) (% 90-92 CH4 )

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz veya LNG İşlenmiş doğal gazı içiresindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta  -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gazdır. Soğukluğu nedeniyle Kriyojenik kaplarda muhafaza edilmekte olan bu gaz tehlikeli ve yanıcıdır. Bir hacim LNG buharlaştırıldığında 600 hacim (600 kat hacim kaplar) doğal gaz (CNG) elde edilir. LNG  renksiz , kokusuz ve zehirli  olmayan bir sıvıdır. Yanıcıdır. Gaz haline dönüştürüldüğünde kokulandırma yapılmaktadır. Büyük çoğunluğunu metan ( CH4)  oluşturduğu (%90-92 ) doğal gazın içinde etan, propan ve diğer hidrokarbon esaslı ağır gazlar bulunur. LNG sıvılaştırılırken kirleticiler uzaklaştırıldığından doğal gazdan daha temizdir.

Gazın Özellikleri

LNG'nin depolanması ve nakliyesi zordur. Öncelikle hava ile yaptığı ısı alışverişi izolasyon ile engellenir ve kriyojenik tanklarda taşıması yapılmaktadır. Nakliyesi zor olmasına rağmen kirlilik oranı düşük olduğu için çevreyi kirletmez ve diğer gazlardan daha ucuz olduğu için daha fazla tercih edilir. Diğer gazlara göre yanma oranı daha yüksektir.Ticari yönden tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları

yaygın olarak kullanılmaktadır.