CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) (% 90-92 CH4)

Sıkıştırılmış Doğal Gaz veya CNG İşlenmiş doğal gazı içiresindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gazdır. LNG, Soğukluğu nedeniyle Kriyojenik kaplarda muhafaza edilmekte olan bu gaz tehlikeli ve yanıcıdır. Bir hacim LNG buharlaştırıldığında 600 hacim (600 kat hacim kaplar) doğal gaz (CNG) elde edilir. LNG renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir sıvıdır. Yanıcıdır. Gaz haline dönüştürüldüğünde kokulandırma yapılmaktadır. Büyük çoğunluğunu metan (CH4) oluşturduğu (%90-92 ) doğal gazın içinde etan, propan ve diğer hidrokarbon esaslı ağır gazlar bulunur. LNG sıvılaştırılırken kirleticiler uzaklaştırıldığından doğal gazdan daha temizdir.

Gazın Özellikleri

Kullanım Alanları

Firmamızın sahip olduğu CNG depolama ve satış yetki belgesi ile doğalgaz kullanımı olan tesislere, geçici kullanım talep eden firmalara tekli tüp ve MTP’ler ile birlikte CNG tedariki yapılabilmektedir.